Mijn werkwijze

Gastouder Roeleke Smits in Annen

In een vertrouwde, rookvrije en veilige omgeving opvang bieden aan kinderen van 0-10 jaar.

“Ik lever graag opvang op maat. Dat wil zeggen dat u en ik in onderling overleg afspraken maken over hoe de opvang voor iedereen het beste is. Heeft u specifieke wensen dan is dat ook mogelijk. Te denken valt aan het tijdstip van halen en brengen van uw kind. Wensen over voeding, opvoeding, educatie zijn altijd bespreekbaar.”

Een duidelijke dagindeling is belangrijk voor kinderen, en veel buiten zijn is fijn. Ik probeer daarom ook zoveel mogelijk met de kinderen buiten te zijn.  Ieder kind is uniek. Een kindgerichte aanpak vind ik dan ook fijner dan voor iedereen hetzelfde. Oog voor uw kind is toch wat u wilt?

Er is voldoende speelgoed voor iedereen aanwezig. We gaan natuurlijk boodschapjes doen bij de plaatselijke bakker, slager en groenteman. Gezellig knutselen hoort er ook bij evenals voorlezen en zingen. Alles ontdekken in een rustige, veilige en betrouwbare omgeving. 

Rust, ritme, regelmaat en Roeleke  dat is waar ik sinds 2000 voor sta.

WhatsApp chat