Erkend gastouder

Gastouder Roeleke Smits in Annen

Een goed gastouder voldoet aan al haar wettelijk eisen, zo ben ik sinds de oprichting van het Landelijk Register Kinderopvang (LKR) daar ingeschreven. Mijn registratienummer is: 659740163 .

Mijn registratie in het LKR houdt in dat:

  • Ikzelf en alle volwassen huisgenoten zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
  • Ikzelf en alle volwassen huisgenoten zijn ingeschreven in Personenregistratie Kinderopvang (PRK)
  • Minimaal tweemaal per jaar er bezoek is van mijn gastouderbureau voor de jaarlijkse RI&E en het Jaarlijks Voortgangsgesprek
  • Er steekproefsgewijs een inspectie plaatsvindt door de GGD.
  • De locatie voldoet aan alle eisen die gesteld worden ten aanzien van veiligheid en hygiëne.
  • U, als werkende ouder, met mij als gastouder recht heeft op kindopvangtoeslag.

WhatsApp chat