Tarieven

Gastouder Roeleke Smits in Annen

Vaste opvang

5,99 per uur* (2020)

Flexibele opvang

6,10 per uur* (2020)

Buitenschoolse Opvang

6,25 per uur* (2020)

Netto opvangkosten lager!
Je maandelijkse opvangkosten zijn opgebouwd uit een bedrag wat je je gastouder betaalt. Dit zijn je bruto opvangkosten. Vervolgens kun je over deze kosten een bedrag vergoed krijgen. Hoe? Met behulp van kinderopvangtoeslag. 

Kinderopvangtoeslag
Gastouderopvang is formele opvang. Dat houdt in dat je, als je aan de voorwaarden voldoet, aanspraak kunt maken op kinderopvangtoeslag, een tegemoetkoming vanuit de overheid in de kosten voor je kinderopvang. In de praktijk betekent dit dat je iedere maand een bedrag aan toeslag ontvangt vanuit Belastingdienst Toeslagen.

Afhankelijk van de hoogte van je inkomen, ontvang je in 2020 over een maximum uurtarief van EUR 6,27 per kind per uur kinderopvangtoeslag.  

Netto kosten = ouderbijdrage
Op basis van je aanspraak kinderopvangtoeslag ontvang je iedere maand een toeslag over je opvangkosten. Wat vervolgens overblijft is het bedrag wat je gastouderopvang jouw netto kost. Het is het bedrag wat jij zelf echt iedere maand betaalt voor jouw kinderopvang, dit bedrag heet: je ouderbijdrage.

Rekenvoorbeeld: bruto €5,99, netto slechts €0,28

  • Een gezin met een modaal inkomen
  • 2 kinderen 2 dagen p/wk dagopvang bij een gastouder
  • bruto tarief van €5,99 per kind p/uur (gastoudertarief)

Gastouderopvang kost dit gezin, na aftrek van de ontvangen kinderopvangtoeslag, netto slechts €0,28 per kind p/uur.

*tarieven zijn zonder eten/drinken, luiers of andere producten.

WhatsApp chat